De ministerraad is een paar dagen geleden op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord gegaan met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van reservevalschermen voor sprongen met automatische opening voor onze jongens (en meisjes) in het leger.

De actuele reservevalschermen (reserveparachutes dus) bereiken immers het einde van hun levensduur, waardoor het volgens Goffin “absoluut noodzakelijk is” om ze te vervangen, aangezien de veiligheid van het militair personeel primordiaal is.

De aankoop van 1.220 reservevalschermen zal gebeuren via het NATO Support Procurement Agency (NSPA) wat de standaardisatie met de andere landen bevordert. De kostprijs van deze vervangingsoperatie is niet meegedeeld.