In het federale parlement werd recent een resolutie ingediend voor het nemen van extra maatregelen ter bescherming van de vrouwenrechten tijdens de COVID-19-crisis.

Tijdens de lockdown stegen de oproepen naar de hulplijnen voor intrafamiliaal en seksueel geweld met 70 procent. Het voorstel van resolutie vraagt ondermeer dat deze hulplijnen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar gemaakt worden. Slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld moeten immers ook buiten de kantooruren om hulp kunnen vragen. Dat lijkt logisch.

Opvallend is nu dat de liberalen tégen dit voorstel gestemd hebben. MR is van mening dat het voorstel van resolutie zeer ruim is opgevat en thema’s behandelt waarvoor de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen niet bevoegd is.

De fractie van de Open VLD kan het voorstel van resolutie dan weer om verschillende redenen niet steunen. Een argument: de bescherming van vrouwenrechten is te duur.

Gevolg: MR en Open VLD hebben dan ook tegengestemd.