De lockdown medio maart heeft een forse toename van de leefloners in Vlaanderen teweeggebracht.

In januari en februari waren er zowat 36.600 begunstigden van het leefloon in Vlaanderen (in januari met 36.460 iets minder, in februari met 36.887 iets meer).

In maart en vooral in april nam het aantal begunstigden in Vlaanderen fors toe.


In maart ging het om 38.271 begunstigden in Vlaanderen, in april al om 39.467 personen. Dat is een toename van 8,7 procent in april ten op zichte van het begin van dit jaar.

De federale cijfers werden door Wouter Beke als antwoord op een schriftelijke vraag in het Vlaams parlement gegeven.

De cijfers voor mei en later waren nog niet gekend op het ogenblik van het formuleren van het antwoord.