De vennootschap BIG van Walter heeft een zeer winstgevend boekjaar achter de rug. In de periode 2018-19 werd een winst van 187.585 euro gemaakt. Ook in het boekjaar daarvoor was er winst.

Dat is het goede nieuws. De vennootschap blijft immers kampen met een negatief eigen vermogen door eerdere verliezen. Op zich is dat geen probleem aangezien de onderneming allicht een lening gekregen heeft van een persoon met diepe zakken (details staat niet in de toelichting).

In die toelichting zou wel een verklaring moeten staan omdat er nog steeds een groot overgedragen verlies in de vennootschap zit. Die verklaring is er niet.

Een paar jaar geleden was er overigens nog een rel omdat journalisten – die geen balans kunnen lezen – schreven dat Walter failliet was. Dat is uiteraard niet correct. Het bewijs is dat de vennootschap BIG vandaag nog steeds bestaat en zelfs erg goed boert.