Over de media en het coronavirus.

Het begrip medialogica verwijst naar het verschijnsel dat deelnemers aan het debat in het publieke domein zich richten naar de eisen van de nieuwswaardigheid (gedeelde opvattingen, vanzelfsprekendheden en mogelijkheden) die journalisten en programmamakers hanteren bij de interpretatie en presentatie van de actualiteit. Het mechanisme speelt in het bijzonder zodra (veronderstelde) conventies van de pers sturend of zelfs leidend worden voor het verloop van openbare gedachtewisselingen. Of simpel samengevat: laten we het eens van de ander kant proberen te bekijken, de kant van de logica, zonder dat iets ( om welke reden dan ook) moet of hoort te zijn.

Iedereen wordt overspoeld met berichtgeving over corona. Kan de burger nog wel zijn weg vinden in die overvloed aan informatie? Maken de media de crisis niet groter dan hij is? En, welke politici proberen van de situatie te profiteren? Dagelijks zijn er updates over het actuele dodental en videoberichten van ‘het front’. Intussen probeert de regering ons gedrag te beïnvloeden met slogans, social influencers en persconferenties. ‘Medialogica’ doet een poging de beeldvorming over corona te duiden.

NPO2 / 19 mei, om 22:35 – 23:10 : ‘Medialogica’