De NV Google Belgium heeft de resultaten over boekjaar 2019 bij de balanscentrale neergelegd. Vorig jaar werd ruim 3,7 miljoen euro winst na belastingen gemaakt. Dat is een miljoen euro meer dan in 2018.

De Belgische vennootschap werd al eind 2005 opgericht en staat ingeschreven als reclamebureau in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Gezien de vennootschap haar inkomsten voornamelijk haalt uit marketing en ondersteunende diensten die zij haar klanten aanbiedt met betrekking tot online reclamediensten en producten, hebben de voornaamste risico’s en onzekerheden volgens de vennootschap rechtstreeks betrekking op de vraag van haar klanten naar deze ondersteunende diensten.

De wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) na het einde van het jaar 2019 leidt volgens de vennootschap tot een wereldwijde verstoring van de markt. Google Belgium: “Een dergelijke bedrijfsomgeving heeft het potentieel om een negatieve impact te hebben op de activiteiten en financiële positie van de onderneming. De toekomstige impact van de huidige economische situatie is onzeker en moeilijk te voorspellen.”