Of een inwendige gps, met andere woorden.

Net als vogels en vele andere dieren die regelmatig migreren, zouden ook mensen een ingebouwd, natuurlijk ‘kompas’ hebben. Dat was vooral handig voor onze voorouders, die nog een nomadisch bestaan leidden. Wetenschappers van het California Institute of Technology (Caltech) ontdekten onlangs dat dit prehistorische kompas nog steeds werkt in ons onderbewustzijn.

Daarvoor plaatsten ze 30 vrijwilligers in een niet-geleidende houten stoel in een soort kooi van Faraday, die andere elektromagnetische velden blokkeert. In die kooi simuleerden de wetenschappers het krachtige, bewegende elektromagnetische veld van de aarde. Met een EEG werd de hersenactiviteit van de testpersonen nagegaan. Bleek dat de simulatie een verlaging van alfagolven in het brein teweeg bracht, wat een zintuiglijk verwerkingsproces zou aantonen. Het menselijk brein zou dus nog steeds richtingsinformatie afkomstig van het aardmagnetisch veld verzamelen en selectief verwerken.

Toch beroep je je best niet teveel op je eigen richtingsgevoel wanneer je nog eens het noorden kwijt bent. Geen enkele van de testpersonen kon immers aangeven op welk moment ze blootgesteld werden aan de bewegende magnetische velden. De precieze omvang van deze neurologische erfenis van onze voorouders moet ook nog nader onderzocht worden.

Gepubliceerd door Tess Van Linden

Good girls are bad girls that never get caught