De uitspraken van De Donder tonen op een pijnlijke manier waar het CD&V aan ontbreekt: een mening.

Vorige week ontstond er veel commotie toen de top van de CD&V – wie dat dan ook moge zijn – de Arco-fiche rondstuurde aan de kandidaat-voorzitters en hen daarmee een mening oplegde. Als enkele dagen later één van de kandidaten plots een mening blijkt te hebben over migratie, wordt het oorverdovend stil bij ‘de top’.

Mensen die in Arco-affaire hun centen verloren, liggen daar uiteraard van wakker, de rest van Vlaanderen niet: makkelijk thema. Mensen die in een zogenaamd ‘ontvolkte wijk’ wonen liggen daar wakker van en de rest van Vlaanderen… ook: moeilijk thema.

Maar dat vinden ze bij CD&V blijkbaar niet. Volgens Raf Terwingen (Raf wie?), ook kandidaat-voorzitter bij CD&V, is migratie geen thema waarmee men naar de voorzittersverkiezingen moet trekken. In een interview met TV-Limburg zegt Terwingen dat hij geshockeerd is door de karikaturale uitspraken waarmee De Donder het Vlaams Belang langs rechts voorbij steekt. Volgens Terwingen stelt De Donder migratie voor als een overdreven groot probleem en biedt hij geen oplossingen. “Het is jammer om een gevoelig thema te gebruiken in een voorzittersverkiezing”, zegt Terwingen nog. “Het gaat hier om een zoektocht om een juiste partijvoorzitter te krijgen voor onze partij. En dan denk ik niet dat je dat op deze manier moet doen. Om, populistisch, op delicate thema’s zo’n standpunten in te nemen die helemaal niet correct zijn naar het Christendemocratische toe.”

Nog volgens Terwingen is De Donder bezig met het uitvergroten van het probleem van migratie en voedt hij het negativisme. Volgens hem is de oplossing integratie. “Het is niet de beste oplossing, maar de énige oplossing.” Volgens Terwingen, die burgemeester van Maasmechelen is,  zijn mensen al heel goed geïntegreerd en moeten we samen met hen een Vlaamse maatschappij gaan vormen en niet gaan wijzen naar bepaalde wijken waar dat niet gelukt zou zijn. Terwingen zou het liever hebben over “zaken waarvan de mensen echt wakker liggen”: koopkracht, gezondheid, pensioenen en of ze het op het eind van de maand hun rekeningen kunnen betalen. Wat voor deze belangrijke thema’s de oplossing is, vertelt hij dan weer niet. Daarmee doet Terwingen waar hij De Donder van beschuldigt: hij benoemt de dingen en geeft geen oplossingen.

Maar, Terwingen heeft ten minste wel een mening. Iets wat van de rest van de partij niet meteen kan gezegd worden. Het is heel stil aan de overkant. Het thema, dat men zo onbelangrijk vindt, is blijkbaar toch te delicaat om er uitspraken over te doen. Dat laat je als partij opknappen door iemand als Terwingen die men buiten Limburg toch niet kent. Het is dan ook niet erg als deze man, die zijn partijgenoot De Donder van populisme beschuldigt, zelf een populistische uitschuiver maakt en zegt dat “Mustafa ook ene van ons is als hij Nederlands spreekt en van Vlaanderen houdt.”

We zijn in elk geval benieuwd naar de echte mening van de modale CD&V’er. Op 18 november krijgen niet alleen wij, maar ook de partij zelf daar een antwoord op.