Korys is de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. Een team van een 30-tal professionals investeert volgens de onderneming ‘op een geduldige, slimme en duurzame manier in bedrijven en ondernemers’.

De NV heeft zonet de resultaten over het laatste boekjaar neergelegd. Dat boekjaar eindigde op 31 maart 2020. De resultaten zijn dus dubbel interessant aangezien de coronacrisis die resultaten ook deels beïnvloed heeft.

De activa daalden van 2,4 miljard euro naar ruim 2,2 miljard euro eind maart 2020.

De winst van het boekjaar nam af van 194,6 milljoen euro tot 70,3 miljoen euro. Op bedrijfsniveau werd er zelfs een verlies gemaakt.

In de toelichting lezen we: “Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op de vennootschap en voornamelijk op de door de vennootschap aangehouden financiële vaste activa en de geldbeleggingen op dit moment nog steeds ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact zoveel als mogelijk in te perken.”

“Bovendien is het bestuursorgaan van oordeel dat er nog latente meerwaarde aanwezig zijn op de aangehouden participaties, waardoor er geen gevaar is voor de continuïteit van de vennootschap. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico’s als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.”