Het is een traditie: de leden van een nieuwe regering publiceren een beleidsverklaring. 

Zo ook de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw Clarinval. 

Clarinval wil het ondernemerschap bevorderen. Dat is een goede zaak. Hij ziet 6 pijlers voor ondersteuning en stimulatie.

Pijler 3 is de bescherming tegen laattijdige betaling. Dat is logisch. Een ondernemer die zijn facturen niet op tijd betaald ziet, kan zijn leveranciers niet betalen. 

Clarinval: “Er zullen in verband met de noodzaak om de financiën van onze kmo’s te versterken, met name maatregelen worden genomen om te strijden tegen laattijdige betalingen.” 

Carinval: “Wat de overheden betreft, zullen er maatregelen worden voorzien opdat de betalingen altijd tijdig (eigen cursivering) gebeuren.”

De overheid is een notoir slechte betaler in ons land. Uit diverse parlementaire vragen blijkt dat overheidsdiensten amper de helft van de facturen op tijd betalen. En dan wil Clarinval dat de betalingen ‘altijd tijdig’ gebeuren. Een beetje ambitie kan geen kwaad, maar door onrealistische doelstellingen voorop te zetten, maak je jezelf alleen maar onsterfelijk belachelijk…