Tinne Van der Straeten, minister van Energie, heeft haar beleidsbrief gepubliceerd. Dat is interessante lectuur.

De minister: “De regering herbevestigt resoluut de kernuitstap en respecteert de wettelijke uitstapkalender zoals voorzien.”

Eind 2021 zal de minister wel een volledig rapport voorleggen aan de regering waarin de impact op de bevoorradingzekerheid en de elektriciteitsprijzen zal worden onderzocht.

De minister: “Als uit die monitoring blijkt dat ondanks de verschillende maatregelen die deze regering vooropstelt, er een onverwacht probleem is met de bevoorradingszekerheid, zullen gepaste maatregelen genomen worden om hier adequaat op te reageren. Zo kan desgevallend een aanpassing van de wettelijke kalender van de kernuitstap worden overwogen, voor een capaciteit tot maximaal 2 GW.”

België telt 7 kerncentrales, verdeeld over 2 sites: 4 centrales in Doel en 3 centrales in Tihange. De 7 reactoren samen zijn goed voor een totaal vermogen van bijna 6.000 MW of 6 GW.

Om die capaciteit van 2 GW te vrijwaren, moeten minstens 2 kerncentrales langer openblijven.