Ministers Verlinden (CD&V) en Clarinval (MR) willen onze democratie corrigeren

“Gewone burgers zullen hun zegje mogen doen over de nieuwe staatshervorming.”

De Oude Grieken bedachten een paar duizend jaar geleden een systeem waardoor het gewone volk een stem kreeg in het besturen van de maatschappij. Ze kwamen met de naam democratie: dèmos (volk) en kratein (heersen). Letterlijk, een volksheerschappij. Het bestaat nog steeds, de democratie, al wordt er hoe langer hoe meer losjes mee omgegaan. In de grootse democratie ter wereld – de Verenigde Staten van Amerika – slaagt men er zelfs nauwelijks nog in om het volk geloofwaardig te laten stemmen.

Ook ons land beweert democratisch te zijn, in de zin dat het volk een stem mag uitbrengen via verkiezingen. Alleen, na de verkiezingen wordt de stem van het volk genegeerd en regelen de verliezers het onder elkaar. Of beter gezegd, onze ministers vertegenwoordigen niet perse de ideeën van de kiezer. Sterker nog, in de regering De Croo zijn er één staatssecretaris en twee ministers waarvoor het volk zelfs helemaal niet kon kiezen omdat ze nergens op een lijst stonden. Oud-voorzitter Frank Vandenbroucke stond al jaren niet meer op een lijst, maar werd minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Open VLD kwam met Eva De Bleeker op de proppen. Ze werkt voor de Europese Commissie, is voorzitter van Open VLD Vrouwen en eerste schepen in Hoeilaart. Zij werd staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken. En bij CD&V bombardeerden ze Annelies Verlinden – een advocate – tot minister van Binnenlandse zaken.

Het is die laatste die aanvoelt dat ze geen voeling heeft met de kiezer, en andersom. Samen met David Clarinval van de MR, richt ze een ‘dialoogplatform’ op waarin wordt nagedacht over de “toekomst van het Belgisch federalisme”. Een correctie van de Belgische democratie, zeg maar. Zij wil een brede raadpleging organiseren bij de bevolking. De advocate wil zelfs de gewone burger raadplegen en “in het bijzonder jongeren”. Die zouden door loting in het panel terechtkomen. 

Zullen we verkiezingen maar gewoon afschaffen dan?

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More