Deze namiddag staat in De Kamer een actualiteitsdebat over de “coronaviruscrisis” op de agenda. De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (en voormalige opdrachtgever om een paar miljoen frank te verbranden) Vandenbroucke krijgt er maar liefst 78 vragen voorgeschoteld.

Het kunnen er ook meer zijn: de lijst van mondelinge vragen en interpellaties werd immers gegenereerd om 8 uur vandaag. Dit is dus niet noodzakelijk de meest recente versie. Er kunnen dus nog meer – zinnige en onzinnige – coronavragen afgevuurd worden op de socialistische minister.

Frieda Gijbels (N-VA) wil meer weten over COVID-19-testen voor vluchtelingen, Dominiek Sneppe (VB) heeft een vraag over het lobbywerk van de farma-industrie tijdens de coronacrisis, Nawal Farih (CD&V) is bezorgd over de kortetermijnparaatheid van de EU en Sofie Merckx (PVDA-PTB) over de verantwoordelijkheid van de staat in deze COVID-19-crisis.

Karin Jiroflée (sp.a) heeft dan weer een mondelinge vraag over de mogelijke initiatieven om jongeren beter te bereiken.

Het vragenuurtje vindt plaats in de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen na afloop van een uitzonderlijke plenaire vergadering.

Interessant is vooral dat de vergadering doorgaat in de Gabrielle Petitzaal. Hoeveel parlementsleden zouden weten wie Petit was?

Gabrielle Petit (Doornik, 20 februari 1893 – Schaarbeek, 1 april 1916) was een Belgisch verzetsheldin uit de Eerste Wereldoorlog.

In Folkestone werd ze aangeworven door de Britse inlichtingendienst Wallinger London. Daar opereerde majoor Ernest Wallinger van het Britse generale hoofdkwartier (GHQ) met een kleine staf onder wie de Belgische luitenant Joseph Ide (codenaam: mijnheer Emile). Die militairen ondervroegen uit Nederland aankomende Belgische vluchtelingen en zochten naar potentiële agenten die wilden terugkeren naar bezet gebied om inlichtingen te verzamelen. Petit deed mee, maar werd gevat.

In de gevangenis van Sint-Gillis schreef Petit op de muur: “Ik vraag geen genade, om de mof te laten zien dat ik mijn voeten aan hem veeg”.

Vandaag zijn we volgens sommige doemdenkers opnieuw in oorlog, deze keer wel met een onzichtbare vijand…