N-VA wil de kernuitstap tegenhouden.

Volgens N-VA moeten één of meerdere kerncentrales open blijven om onze factuur betaalbaar te houden en de energiebevoorrading te verzekeren. Ook al is het een federale materie, toch ligt het thema kernenergie op de onderhandelingstafel voor de vorming van de nieuwe Vlaamse regering.

N-VA, CD&V en Open Vld willen wel inspanningen doen om de energiefactuur te verlagen (door bijvoorbeeld de straatverlichting uit onze rekeningen te halen) maar als we de kerncentrales sluiten, zou dat onze factuur doen ontsporen. Dat is alvast de mening van Bart De Wever.

Europa dwingt ons land om tegen 2030, 25 procent van onze energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Vlaanderen berekent dat het maar aan 18,3 procent zal komen. Als Vlaanderen onder de 25 procent blijft, dan is dat een signaal naar de andere regeringen van ons land om een tandje bij te steken. En zo stranden we bij het zoveelste voorbeeld van de onbestuurbaarheid van dit land.

Groen vindt het een gebrek aan ambitie en wil dat Vlaanderen zich beter wat meer aan de nieuwe Waalse regering zou spiegelen. Wie gaat ons elektrisch wagenpark in 2030 voeden, blijft dus een open vraag.