Voor de eerste keer in de rooms-katholieke geschieden staat het celibaat op de helling.

Een aangenomen voorstel van bisschoppen uit Zuid-Amerika om niet-celibataire, getrouwde mannen toe te staan als priester, zet een eeuwenoude traditie binnen de Rooms-Katholieke Kerk op zijn kop. De mannen moeten het tekort aan priesters in afgelegen gebieden in de Amazone-regio oplossen.

Het bijzondere voorstel werd in Vaticaanstad met 128 tegen 41 stemmen goedgekeurd op de slotdag van een bijeenkomst van landen uit negen Zuid-Amerikaanse landen. Na drie weken vergaderen werd het gepresenteerd in de slotverklaring van de zogenoemde synode.

De meerderheid van de bisschoppen riep daarnaast op tot een onderzoek naar de aanstelling van vrouwelijke diakens, assistenten van priesters.

Paus Franciscus had zich bij de opening van de conferentie al een voorstander getoond van het idee om getrouwde priesters toe te staan. Hij moet de voorstellen van de synode nog goedkeuren.

Conservatieve geestelijken vrezen nu dat de afschaffing van het celibaat algemeen en permanent zal worden.

Zal meneer pastoor straks met zijn madame naar de mis gaan ?