Dit heeft de nationale Veiligheidsraad beslist.

  • De bubbels worden vergroot tot 15 personen. Je kan op een week tijd afspreken met 15 verschillende personen, OF je doet een groot tuinfeest met 15 mensen op één plaats.
  • Geen beperking meer voor het aantal kramen op markten. Er mag ook weer gegeten en gedronken worden, mits naleving van hygiënemaatregelen (afstand houden, handen ontsmetten, infrastructuur schoonmaken,…)
  • Cafés zullen nog altijd om 1 uur ‘s nachts dicht moeten.
  • Mondmaskers worden NIET verplicht in winkels
  • Vanaf 1 juli gaan weer open: publieke zwembaden, pretparken, theaters, bioscopen, binnenspeeltuinen, wellness centra en conferentiezalen. Wel volgens het protocol van de veilige afstand en de etablissementen moeten tijdslots en crowd management voorzien.
  • Voor evenementen op regelmatige basis, in bijvoorbeeld theaters, bioscopen, bij voordrachten en in congreszalen, worden protocollen opgesteld samen met de bevoegde ministers en de experten van de GEES.
  • Voor eenmalige evenementen in de openbare ruimte wordt vanaf 1 juli een online tool ter beschikking gesteld: een zogenoemde ‘matrix’. Die zal dienen als referentie voor de lokale autoriteiten bij het uitvaardigen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen specifieke regels van toepassing zijn. Als het volgens de matrix wel kan doorgaan, ligt de eindbeslissing nog altijd bij de lokale besturen.
  • Algemeen geldt een een capaciteitslimiet van 200 personen binnen en 400 personen buiten (ook voor betogingen dus). In Augustus zullen deze aantallen herbeken worden.
  • Nachtclubs mogen nog NIET open.
  • Voor de scholen volgen er later nog concrete richtlijnen van de GEES. Bij een mogelijke tweede corona-uitbraak zullen de onderwijsinstellingen alvast NIET meer volledig in lockdown gaan.