Nieuwe adviesgroep Celeval omarmt een kritische stem.

Lieven Annemans, professor van de UGent en de VUB,  reist het land rond met een lezingenreeks over “het abc van geluk”. Vorige week schreef hij een scherpe open brief waarin hij pleitte voor meer aandacht voor onze mentale gezondheid in de coronacrisis. Vanaf vandaag zit deze kritische stem mee aan tafel van Celeval, het nieuwe adviesorgaan van de Nationale Veiligheidsraad.

“Er heerst paniek en overdrijving. We stellen haast geen vragen bij het waarom en bij de schadelijke gevolgen van sommige maatregelen”, zegt Annemans in Het Nieuwsblad. “Het virus leidt zoals bekend vaak tot verlies van geur en smaak. Maar daarom moet de manier waarop we ermee omgaan nog geen stinkend boeltje of een smakeloze show worden.” Annemans vindt dat tot nu toe de adviezen en de maatregelen onvoldoende rekening hielden met brede maatschappelijke behoeften.

Het is bewondernswaardig dat het nieuwe team van Celeval een kritische stem opneemt voor opmaken van hun oordeel. Annemans ziet alvast geen enkele logica in het dragen van mondmaskers op straat als er niemand in de buurt is. “Wetenschappelijk is daar geen reden voor, de mensen hebben er terecht moeite mee en de winkeliers zien minder klanten. Dat afschaffen is een wetenschappelijk, psychologisch én economisch gegeven. Dus schaf dat af, morgen al”, aldus Annemans in het Nieuwsblad.

Laten we hopen dat in de aanloop naar het nieuwe normaal naar hem wordt geluisterd en dat het virus hem niet zal muilkorven, zodat we kunnen evolueren – zoals Annemans stelt – naar maatregelen die een grote impact hebben op het virus en een kleine impact hebben op de maatschappij.