De uitbreiding van een Turkse moskee veroorzaakt spanningen in de Aalsterse gemeenteraad.

Nadat de stad Aalst de vergunning voor een uitbreiding van een Turkse Moskee in de Binnenstraat had geweigerd, gaat de islamitische gemeenschap in beroep bij de deputatie van Oost-Vlaanderen.

Schepen van de Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA) had in haar motivatie de verkeersdruk in een eenrichtingsstraat aangehaald. Daarmee bevestigt ze wat de Moskee zelf aangeeft. Die stellen dat de gebedsruimte voor 300 personen te klein is. “We bereiken zo’n 1.500 gelovigen “, aldus de voorzitter van de Moskee. Wanneer evenwel de parkeerdruk wordt aangehaald, weerlegt hij dit door te stellen dat die niet allemaal tegelijk komen bidden.

Steve Hermans (Vlaams belang) ziet geen reden voor een uitbreiding. Zijn partij beweert dat ze de hele buurt willen inpalmen. Vlaams Belang stelt zich bijzonder strijdvaardig op in het dossier en zal deputatie over de aanvraag interpelleren. Volgens Hermans is dit nog maar een eerste stap in een groter plan om de hele buurt in te palmen. Hij benadrukt dat ze ten allen tijde moeten vermijden dat de Binnenstraat een aantrekkingspool wordt voor nog meer moslims.

Fatma Yildiz (Groen) is het daar totaal niet mee eens. Zij vindt het jammer dat onschuldige mensen die rustig in haar stad wonen, door het Vlaams Belang worden gebruikt om politiek te scoren. Ze overlegt met de voorzitter van de moskee om te zien wat ze als partij kunnen betekenen voor de moskee. Voor de verkeersdruk heeft ze ook een oplossing: een fietsstalling. “De mensen van de moskee zijn echt een meerwaarde voor onze stad en we moeten respect opbrengen voor wat ze in hun vrije tijd doen,” adus Fatma van Groen.