Nederland geschokt na doorlichten van salafistische moskeescholen.

De Nederlandse krant NRC en het tv-programma Nieuwsuur deden maandenlang onderzoek naar lesmateriaal in salafistische onderwijscentra. De resultaten zijn ronduit schokkend.

Kinderen worden geleerd dat ongelovigen de doodstraf verdienen en dat ze zich moeten afkeren van de grondbeginselen van de samenleving als vrijheid en gelijkheid. De lesboeken geven tips om ‘vijanden’ te identificeren en sporen hen aan om vriendschappen met niet-moslims te vermijden.

De oefeningen die de kinderen krijgen laten niets aan de verbeelding over. Via multiple-choicevragen kunnen kinderen bijvoorbeeld leren wat de juiste straf is voor afvalligen, tovenaars, homoseksuelen en overspelige vrouwen is. Zij kunnen dan kiezen tussen : stenigen, zweepslagen of doden met een zwaard.

Omdat het salafistische onderwijs buiten de reguliere scholen plaatsvindt, is het nog maar de vraag of de Nederlandse onderwijsinspectie gemachtigd is om maatregelen te treffen. Het gaat om in totaal 50 scholen.

In ons land is het aantal salafistische scholen niet bekend. De Belgische staatsveiligheid heeft een 100-tal salafistische organisaties geteld. We spreken dan over moskeeën, religieuze centra en scholen. Bovendien merkt men dat de opkomst van het salafisme groeit.

Volgens het NRC is het ‘vijf voor twaalf’. Misschien zijn we er al voorbij ?