De VRT, we zouden er een boek over kunnen schrijven. Maar dat gaan we niet doen. Audit Vlaanderen heeft immers al een kritisch rapport over de omroep geschreven.

Het rapport is voorlopig geheim. Toch heeft De Morgen al weet van enkele namen. Zo wordt de sympathiekste kaalkop op tv Philippe Geubels aan de schandpaal genageld. Vreemd eigenlijk: dat nagelen. Waarom zou je iemand aan een schandpaal nagelen.

In elk geval, volgens de zalmkrant krijgen schermgezichten zoals Geubels “normale contracten”. Nadien wordt dat aangevuld met extra deals. “Op die manier lopen de uitgekeerde bedragen nooit op tot een hoogte die alarmbellen doet afgaan of vragen oproept.”

Het is in elk geval een klassieke techniek in het zakenleven. Een bedrijf mag factureren tot 200.000 euro en het vraagt 300.000 euro? Splits die 300.000 euro op in 2 facturen van 150.000 euro of nog beter: een van 125.000 en een van 175.000 euro. Laat die facturen ook liefst van verschillende ondernemingen komen.

Terug naar het rapport van Audit Vlaanderen over de VRT dat niemand gelezen heeft. De Morgen noemt naast Geubels geen andere schermgezichten.

Ik heb het geheime rapport dus nog niet gelezen. Dat is frustrerend. Ik geef het grif toe. Klopt het wel wat De Morgen schrijft? Laten we toch niet vergeten dat de politiek hoofdredacteur onlangs in de roddelmolen over Albert en Paola is gestapt. Dan kun je natuurlijk alles verwachten in die zalmkrant.

Laten we misschien in de eerste plaats eens dat rapport openbaar maken en namen noemen. Dan kunnen we op basis van feiten discussiëen. Dalle?