Op 25 augustus werd bij een notaris een akte neergelegd over een onderneming van mevrouw Druyts, beter gekend als zangeres Natalia.

Het positieve nieuws: het zogeheten netto-actief van die onderneming is positief. Het netto-actief wordt berekend door het totaal bruto-actief te verminderen met de schulden aan derden en de provisies.

Die onderneming werd medio 2016 opgericht door Natalia Druyts onder de categorie “geluidsopnamestudio’s”.

De vennootschap had tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

De productie, ontwikkeling en commercialisering, aankoop, verkoop en distributie, de commissiehandel, het in- en uitlicenseren, de in- en uitvoer van producten met betrekking tot de communicatie en showbusiness op het gebied van muziek, beeld en woord.

In 2018 en 2019 werd telkens een klein verlies geleden. De beslissing kwam dus niet helemaal onverwacht.

Het bestuursorgaan van de vennootschap (Natalia dus) had overigens reeds beslist in de bijzondere algemene vergadering (BAV) van 09/06/2020 om haar activiteiten niet verder te zetten.

In de toelichting: “Na aanzuivering van de schulden zal een procedure van ontbinding en vereffening in één akte worden verleden.”

Voor de volledigheid: de andere en zeer rendabele vennootschap van Natalia is nog steeds actief. De resultaten over boekjaar 2019 worden binnenkort verwacht bij de balanscentrale.