De onderneming achter Newsmonkey heeft de resultaten voor 2019 gepubliceerd. Die resultaten zijn niet goed. In 2019 werd immers een groot verlies gemaakt.


In de toelichting: “Er wordt aan de algemene vergadering een herstelplan voorgelegd waaruit moet blijken dat de precaire financiële toestand van de vennootschap kan gesaneerd worden.”

“Het herstelplan houdt maatregelen in teneinde de verdere commercialisatie, de winstgevendheid en de cashflow van de venootschap te verbeteren en het aanbod aan producten en diensten verder uit te breiden.”

Het toont nog eens aan hoe moeilijk het is om een leefbaar en rendabel bedrijfsplan in de media te ontwikkelen.