Waarom het makkelijk maken als het ook moeilijk kan.

Mensen zitten met duizend en één vragen omdat op elke vraag de overheid duizend en één antwoorden geeft. “Hier vindt de kat haar jongen niet in terug”, zei hoofredactrice van De Tijd Isabel Albers gisteren in ‘Vandaag’. Zij had het dan over de richtlijnen voor het heropstarten van de scholen. Eerste en tweede leerjaar en het zesde leraar wel, maar niet op alle dagen enzovoort, enzovoort.

Om op dezelfde elan verder te gaan, komt de overheid met een aantal nieuwe richtlijnen. Kenmerkend voor de maatregelen van het Wilmès-regime is dat op elke regel een uitzondering is en op die uitzondering ook nog een uitzondering.

Dus, wat er nieuw is:

Winterbanden mogen vervangen worden. Voorheen mochten garages en herstellingsbedrijven openblijven voor dringende zaken. Dat is nu uitgebreid tot zaken die “noodzakelijk zijn om de veiligheid van het voertuig te garanderen”. Beter niet?

Plexiglas in busjes. In bestelwagens en bussen moesten tot nu toe de regels van anderhalve meter fysieke afstand gerespecteerd worden. De richtlijnen schrijven nu voor dat aan die regels ook voldaan wordt als plexiglas geïnstalleerd wordt tussen de verschillende zitplekken.

Leefgroepen zijn ook gezinnen. Een semantisch pareltje. Je hoeft niet langer onder één dak te wonen om ongevaarlijk te zijn voor de ander. “Personen die in residentiële voorzieningen verblijven” hoeven de afstand onderling ook niet meer te respecteren. Leefgroepen en hun begeleiders uit jeugdvoorzieningen zijn ook ongevaarlijk. Iemand die dit begrijpt? 

Dierenhotels en dierenasiels mogen weer open. Dierenartsen moesten voorheen uitstelbare zorgen uitstellen. Nu hebben ze bedacht dat “door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg het best wordt uitgesteld”. Beter. Ook een verbetering is de nieuwe richtlijn voor dierenasielen die voorheen gesloten waren tenzij op afspraak. Daar geldt nu dat ze open mogen, maar enkel voor personen die wensen te adopteren of een dier achter te laten. Op Afspraak.

Kinderen van besmette ouders mogen naar opvang en naar school (als de school open is). Als het kind geen ziektesymptomen vertoont, kan het naar de opvang of (de opvang op) de school gaan, tenzij de huisarts anders beslist.

Zo zie je maar. Geef onze overheid een kans. Ze zijn echt goed bezig!