Op 5 jaar tijd gaf de NMBS in totaal 32,7 miljoen euro uit aan consultants. Vooral vorig jaar werd veel geld uitgegeven aan dure consultants. Het ging in 2019 alleen al om ruim 9,1 miljoen euro.

In 2015 werd er 8.982.338 euro besteed aan consultancy. Deze besteding had voornamelijk betrekking op enerzijds consultants in het kader van het project BeLean bij Technics en anderzijds consultants in het kader van SAP binnen Finance.

Daarnaast waren er ook consultancykosten in het kader van de projecten PUMA (B-Logistics), Asterix (THI Factory) en Immo-Bis (Holding), evenals in het kader van internationale benchmarking.

In 2016 werd er 4.939.292 euro besteed aan consultancy. Deze besteding had voornamelijk betrekking op enerzijds consultants in het kader van de verderzetting van het project BeLean bij Technics en anderzijds consultants in het kader van SAP binnen Finance en in het kader van de internationale distributie.

In 2017 werd er 3.709.605 euro besteed aan consultancy. Deze besteding had voornamelijk betrekking op consultants in het kader van de verderzetting van het project BeLean bij Technics. Daarnaast werd de NMBS ook bijgestaan in verschillende opdrachten zoals pricing strategy, procesbeheer en procesoptimalisatie.

In 2018 werd er 5.836.955 euro besteed aan consultancy.
Dat jaar werd er vooral samengewerkt met consultants om de NMBS te begeleiden in de opstart van verschillende transformatietrajecten binnen verschillende diensten van de NMBS.

Naast deze transformatieprojecten werd de NMBS ook door consultants bijgestaan in het kader van de toekomstige fusie tussen Eurostar en Thalys (Panoramix of Greenspeed), het verderzetten van de pricing strategy en het verbeteren en optimaliseren van processen.

In 2019 werd er 9.156.504 euro besteed aan consultancy.

Een groot deel van de kosten werd besteed aan het verder ontplooien van de transformatietrajecten die in 2018 gestart werden. Ook het project rond de toekomstige fusie tussen Eurostar en Thalys werd verdergezet.

Naast het verderzetten van de bestaande projecten, heeft de NMBS in 2019 ook een beroep gedaan op consultants voor het ontwikkelen van een industriële strategie en een project met betrekking tot verbetering van de stiptheid. Ook voor het ontwikkelen van een internationale strategie en een feuille de route (strategie van de NMBS) werd er in 2019 beroep gedaan
op consultants.

De informatie werd gegeven door François Bellot, de vorige minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen op een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman (N-VA).