Het is geen geheim dat er minder mensen de trein nemen. Er zijn verscheidene verklaringen voor. Zo is er de angst voor het coronavirus, de toename van thuiswerken en de afname van plezierreisjes. Feit is dat de NMBS veel inkomsten misloopt.

Vandaag was er in De Kamer een hoorzitting met minister van Begroting David Clarinval (MR). Hij gaf de parlementsleden mee dat de NMBS graag een compensatie zou zien voor die gederfde (verloren) inkomsten.

Volgens Clarinval gaat het om “honderden miljoenen euro”. Op regeringsniveau is er volgens hem nog niets beslist. Het is dus mogelijk dat er geen compensatie van de overheid komt. In dat geval zijn de uitgaven voor de regering nul. Het meest realistische scenario is dat er een tussenoplossing komt. In dat geval gaat het om een bedrag tussen 0 en “enkele honderden miljoenen euro”.