Raar maar waar: het scheepvaartreglement legt voor de Vlaamse waterwegen maximum vaarsnelheden vast. Volgens Vlaams minister Lydia Peeters zijn de nieuwe vaarsnelheden, vergezeld van een communicatiecampagne, ingegaan op 1 januari 2019. Begin 2020 werd een eerste evaluatie van de monitoringcampagne uitgevoerd.


Een eerste evaluatie van de effectieve vaarsnelheden geeft aan dat op een aantal waterwegen de maximale vaarsnelheden goed gerespecteerd worden. Op een aantal andere waterwegen wordt bij een groot aantal reizen te snel gevaren.


Vooral tussen Ham en Olen op het Albertkanaal geven de schippers goed gas (of wordt dat niet gezegd voor een vaartuig?). Daar mogen “diepstekende vaartuigen” maar 11 kilometer per uur varen (https://www.visuris.be/vaarsnelheden).


De beslissing over het invoeren van trajectcontrole op andere vaarwegen is volgens Peeters momenteel afhankelijk van de verdere monitoring.