In de begroting voor volgend jaar is 40.150.000 euro ingeschreven voor de Senaat.

Er zijn al vele pogingen ondernomen om deze nutteloze instelling af te schaffen. Tevergeefs…

De Kamer krijgt 144.615.000 euro. De politieke partijen krijgen samen 32.362.000 euro.

Op 1 juli 1996 hebben de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de federale Regering overigens een protocol ondertekend, waarbij de federale Staat een dotatie stort in de pensioenkas van de Senaat.

Daarmee wordt de sociale dekking betaald van de Regeringsleden gedurende hun mandaat.

Een dotatie van 575.000 euro is ingeschreven in de begroting 2021.