Het offerfeest, een jaarlijks weerkerend feest, behalve uiteraard voor de dieren die geofferd worden.

In augustus 2019 werden in Vlaanderen in totaal 2.613 dieren geslacht.

Dit jaar waren er 4 tijdelijk erkende slachtplaatsen. Daarnaast werden er nog dieren voor het offerfeest geslacht in 9 slachthuizen. Er werden in totaal in Vlaanderen 1.026 runderen, 5.041 schapen en 77 geiten geslacht. In totaal dus 6.144 dieren.

Er werden slechts 4 runderen voor de slachting bedwelmd met een penschiettoestel. De overige 1.022 runderen werden na de keelsnede bedwelmd met een penschiettoestel

Ben Weyts gaf deze informatie als antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA).

Opvallend is de sterke stijging van het aantal geslachte dieren in 2020.