Twaalf jaar na de lancering van ‘Omer. Traditional Blond’ brengt brouwerij Omer Vander Ghinste een nieuw ‘limited edition’ bier op de markt. Woensdagavond weten we meer.

Wat we nu al weten, is dat de brouwerij uit het West-Vlaamse Bellegem zeer goed bezig is. De resultaten zijn de laatste jaren uitstekend.

De totale activa bedroegen eind 2019 iets meer dan 50 miljoen euro. Vorig jaar werd net geen 4,4 miljoen euro nettowinst behaald. In 2018 werd zelfs ruim 6,8 miljoen euro nettowinst opgetekend.

In de jaarrekening lezen we wel dit: “Na afsluiting van het boekjaar werd België getroffen door het COVID-19 virus en hebben de activiteiten en de resultaten in 2020 van de Brouwerij Omer Vande Ghinste hier onder te lijden. Maatregelen werden genomen om aan deze situatie zo goed als mogelijk het hoofd te bieden. De situatie wordt op de voet gevolgd en waar nodig zullen de genomen maatregelen bijgestuurd worden.”

“Wij zijn van mening dat deze geen effecten van materieel belang hebben op de financiële toestand van de vennootschap per 31/12/2019.”