Wie een modieuze bril zoekt, moet uiteraard een bezoekje brengen aan de hippe winkel van Odette Lunettes van Eline De Munck op de Meir in Antwerpen.

Raar maar waar: Odette is de naam van een hond. We lezen het uiteraard op de webstek van de winkel.

Hip zijn is goed, maar brengt het ook iets op? De cijfers over 2019 van de vennootschap achter Odette zijn net neergelegd bij de balanscentrale.

We zien een mooie stijging van de brutomarge (omzet min welbepaalde kosten). Vrij vertaald: er werden vorig jaar meer brillen in de winkel verkocht. De winst nam wel iets af. Dat komt omdat de personeelskosten in 2019 ook toenamen.

Door de beperkte winstgevendheid steunt de onderneming wel fel op vreemd vermogen, maar dat is (voorlopig) niet echt een probleem.

Wat wel een factor zal zijn, is de coronacrisis. In de jaarrekening over 2019 wordt niets verteld over deze malaise, maar er zal zonder twijfel een impact zijn op de cijfers van 2020.