Geen hermetisch afgesloten rusthuizen meer zoals tijdens de eerste golf.

De overheid heeft beslist dat in de rusthuizen en woonzorgcentra dezelfde regels gelden als in de ‘gewone wereld’. Men wil niet dat de ouderen sociaal geïsoleerd raken en dus moet het bezoek aan de centra gegarandeerd blijven, zelfs als er een uitbraak is in de voorziening.

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce Zorg, wil niet dat de rusthuizen in lockdown gaan omdat onze maatschappij ook niet in een lockdown zit. Eén knuffelcontact per persoon dus en maximaal vier bezoekers tegelijk vanop afstand, met mondmasker. De cafetaria zullen gesloten worden voor de bezoekers, maar niet voor de bewoners.

“Iedereen moet minstens één keer per week bezoek kunnen krijgen, zélfs wie besmet blijkt.”

Directies kunnen, indien nodig, strengere regels opleggen, maar zelfs dan moet het bezoek gegarandeerd blijven. “Het grote verschil met de eerste golf is dat er nu wél genoeg handgel en beschermingsmaterialen zijn”, zegt Moykens in Het Laatste Nieuws. “Er is bovendien ook voldoende capaciteit om zowel bewoners als personeel te testen. Daarmee denken we het wel onder controle te kunnen houden.”

Bij het kabinet van de minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V)staat men achter deze beslissing, al zijn ze wel bezorgd over het uitvallen van het personeel. De minister zoekt naar een manier om personeel makkelijker uit te wisselen en ook met de VDAB wordt er aan een systeem gewerkt om tijdelijke werklozen snel te kunnen inschakelen in de zorgsector.