Koning Filip en prinses Delphine hebben elkaar vrijdag ontmoet. Dat lijkt goed nieuws, maar bij goed nieuws van het paleis moet de burger altijd voorzichtig zijn en zijn portefeuille goed bewaken.

Prinses Delphine heeft in principe geen recht op een dotatie.

De wet van 27 november 2013 die de dotaties en vergoedingen aan de koninklijke familie regelt, laat nochtans die theoretische mogelijkheid, maar welke regering zou dat goedkeuren?

Die wet laat wel een interessante achterdeur openstaan voor prinses Delphine en haar twee kinderen. In die wet staat immers artikel 9 dat bepaalt dat aan de leden van de koninklijke familie die geen dotatie ontvangen toch een vergoeding kan worden toegekend voor de uitoefening van prestaties van algemeen belang.

Als Delphine bijvoorbeeld de Belgische mode of kunst in het buitenland zou willen promoten, dan zou ze hiervoor een vergoeding kunnen ontvangen. Het is aan de regering om dat te beslissen.

De wet laat in ieder geval een opening voor haar en haar kinderen. Net zoals de kinderen van Laurent daar recht op hebben.