Sinds het begin van de coronacrisis proberen oplichters munt te slaan uit de ellende van anderen.

Momenteel zijn er oplichters aan het werk die burgers uit naam van de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) of Federale Pensioendienst (FPD) opbellen en zeggen dat zij recht hebben op een COVID-premie van meer dan 1.000 euro.

Om die premie te krijgen, moet de burger zijn bankrekeningnummer doorgeven.

Deze telefoontjes zijn volgens de federale overheid pogingen tot fraude. De RSZ of FPD zal een burger nooit per telefoon om zijn bankrekeningnummer vragen!

Personen die van de Federale Pensioendienst een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen, hebben recht op een COVID-premie. Maar die premie wordt automatisch toegekend. De burger hoeft daarvoor zelf geen stappen te ondernemen. De premie is ook lager dan aan de telefoon wordt beloofd. Hij bedraagt volgens de RSZ 50 euro per maand van juli tot december 2020, dus in totaal om 300 euro.