Creatieve premiejagers, moeten de steun van de overheid terugbetalen.

Vlaio, het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, publiceerde een lijst met ondernemingen die corona-steun vroegen en hebben gekregen. “We gaan ervan uit dat wie steun heeft aangevraagd, niks te verbergen heeft’, aldus Vlaio. Waarmee ze de kritiek van sommige ondernemers op de publicatie van de lijsten meteen counteren. Vlaio voegt er bovendien aan toe dat zij altijd publiceren wie ze steunen.

Tot nu toe heeft de Vlaamse overheid voor 1.351.746.000 euro aan aan hinder-, compensatie- en ondersteuningspremies uitgedeeld. Bedoeld voor bedrijven die door corona rake klappen kregen. Dat ging vrij vlotjes, wie vroeg, kreeg. De pandemie woedde hevig en men stelde geen moeilijke vragen. Daar had men ook de middelen en mankracht niet voor. Het gemak waarmee men geld stortte aan al wie dat vroeg, zonder bewijzen aan te leveren, deed toen velen de wenkbrauwen fronsen. Maar, wie dacht om met zijn creativiteit weg te komen, is naïef. De Vlaamse regering heeft Vlaio vijf jaar gegeven om dossier per dossier tegen het licht te houden. Met succes, 2.175 ondernemingen liepen al tegen de lamp en kregen een terugvordering in de bus, goed voor 17.776.500 euro.

De lijst toont aan dat de Vlaming creatief is als het op achterpoortjes aankomt. Er staan bedrijven en beroepen tussen, waarvan je meteen vermoedt dat de aanvraag een sjoemelpoging is. Bedrijven zijn vaak een verzameling van verschillende bedrijfjes, waardoor ze voor éénzelfde bedrijf meermaals langs de kassa passeerden. Een hotel bijvoorbeeld dat zich zowel voor het hotel als voor het restaurant liet helpen. Maar ook sectoren, voor wie corona geen windeieren legde: begrafenisondernemers. Een vijftiental van hen heeft de voorbije maanden een premie gekregen. We spreken dan over bedragen die variëren van 8.800 tot zelfs 17.600 euro. Tussen de meer dan 175.000 indieners staan ook enkele voetbalclubs. Amateurclubs uit lagere afdelingen, maar ook eersteklassers KV Mechelen en Waasland-Beveren – goed voor 9.760 en 8.800 euro.

Euh?