Tegelijk remmen en gas geven om de coronacrisis aan te pakken: de federale overheid kan dat.

Tijdens de laatste persconferentie werden maatregelen genomen (“de regel van 4”) om de verspreiding van het nieuw coronavirus af te remmen.

Tegelijk verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober diverse koninklijke besluiten van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken die het nieuwe coronavirus extra brandstof zullen geven.

“Bij koninklijk besluit (KB) van 24 september 2020 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 (!) houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk ‘Opération Chocos’ te Luik om van 1 september tot en met 31 oktober 2020 onder de benaming ‘OPERATION-CHOCOS’, een huis-aan-huis collecte van fondsen te houden in de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.”

In Brussel worden cafés gesloten maar in Wallonië mogen mensen het virus huis-aan-huis verspreiden.

Het is niet de enige blunder van de regering.

“Bij koninklijk besluit van 23 september 2020 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk ‘Arc-en-ciel – Regenboog’ te Brussel (!) om van 1 tot en met 26 maart 2021 onder de benaming ‘REGENBOOG – AKTIE’ in het gehele land een huis-aan-huis collecte te houden van niet-bederfelijke eetwaren en in de tweede plaats van geld.”

En nog een: “Bij koninklijk besluit van 24 september 2020 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging ‘Artsen zonder Grenzen’ te Brussel om van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 in het gehele land een huis-aan-huis collecte van giften via een permanente domiciliëringsopdracht te organiseren.”

Vandaag verschenen er maar liefst 5 dergelijke vergunningen. In juli werd er al toestemming verleend aan Oxfam Solidariteit om deur-aan-deur te gaan (en het virus te verspreiden).

Kan iemand aan de federale regering uitleggen dat een huis-aan-huis collecte een geschenk is aan het coronavirus? Kan iemand aan de regering uitleggen dat dergelijke huis-aan-huis collectes verouderd zijn en ergerlijk. En dat er sedert 1823 digitale alternatieven ontstaan zijn…