De minister van Defensie Dedonder (PS) is gemachtigd om de ontvangsten aan te wenden die voortvloeien uit de interesttegoeden opgebracht door uitstaande voorschotten bij de Federal Reserve Bank van New York.

De Fed is de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

De Federal Reserve Bank van New York is een van de twaalf lokale afdelingen van de bank.

De onvangsten voor de minister van Defensie worden wel begrensd tot 6.400.000 euro. Dat is een mooie som als het gaat om intresttegoeden aangezien de intrestvergoeding vandaag amper positief is (en voor de commerciële banken zelfs negatief).

Die interesttegoeden kaderen binnen de overheidsopdrachten van de Belgische overheid voor de levering van de vliegtuigen, logistieke steun, grondinstallaties en bijkomende kosten voor het geheel van de F-16 vloot.

De informatie staat in het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021.

Het kan interessant zijn om te weten hoe groot het bedrag is dat de Belgische overheid uitstaan heeft bij de Amerikaanse centrale bank.