Tijdelijke werkloosheid, hoe zit dat eigenlijk?

Tijdelijke werkloosheid is een instrument om bij gebrek aan werk in een bedrijf mensen tijdelijk een werkloosheidsuitkering te geven zonder ze te ontslaan.

Door het coronavirus kan het zijn dat je tijdelijk minder of helemaal geen werk meer hebt. Voor wie geen loon meer krijgt, zorgt de overheid voor een uitkering.

De overheid wil het verschil tussen overmacht en economische redenen opheffen en de procedure tot de aanvraag van tijdelijke werkloosheid vergemakkelijken. Werkgevers hoeven de economische redenen van hun aanvraag niet te bewijzen en kunnen simpelweg een aanvraag indienen bij de RVA.

Wie tijdelijk werkloos wordt, krijgt 70 procent van het brutoloon, geplafonneerd tot 2.700 euro.

Op dit moment ben je bij de RVA vrijgesteld van wachttijd.

Tot 30 juni 2020 ontvang je 70 procent van je loon, daarna wordt dat 65 procent.

Alle richtlijnen zijn te vinden op de website van de RVA.