Zaterdagnamiddag werden er drie politieagenten gewond naar aanleiding van een COVID-controle van een groep personen in Elsene. Drie verdachten werden aangehouden.

De verklaringen van de drie verdachten en van de politie over de omstandigheden van de interventie komen volgens het parket niet overeen. Er bestaan wel beelden van de interventie.

Het onderzoek is nu volop lopende en zal prioritair worden verdergezet om de volledige toedracht van de feiten aan het licht te brengen.

Het onderzoek is er trouwens ook op gericht andere verdachten te identificeren.

Inmiddels werden de drie verdachten inderdaad vrijgelaten.

Sarah Durant, substituut-procureur des konings en woordvoerder van het parket: “Dat wil echter niet zeggen dat zij straffeloos zullen blijven indien uit het onderzoek hun betrokkenheid bij deze strafbare feiten is komen vast te staan. Op het einde van het onderzoek zal het parket bepalen, binnen het kader van de richtlijnen van strafrechtelijk beleid, welk strafrechtelijk gevolg aan de gepleegde strafbare feiten zal worden verleend.”

Hierbij zal volgens het parket rekening worden gehouden met de zwaarwichtigheid van de feiten en met de context ervan, meer bepaald dat de feiten werden gepleegd in bende tegen politie naar aanleiding van een controle door de politiediensten van de naleving van de Corona-maatregelen.