Deze week waren er in De Kamer diverse vergaderingen (met gesloten deuren) van de Commissie voor Naturalisaties. De procedure om van buitenlanders Belgen te maken, blijft enigszins mysterieus én risicovol.

Zo onderzocht de commissie op 5 februari 2020 een aantal naturalisatieaanvragen en bracht in 467 gevallen een gunstig advies uit.

De leden van de Kamer kunnen vervolgens zowel de dossiers waarvoor de commissie voorstelt de naturalisatie toe te kennen als de dossiers waarvoor de verwerping van de naturalisatieaanvraag wordt voorgesteld, elke werkdag raadplegen bij de dienst Burgerschap.

Eventuele opmerkingen met betrekking tot een voorstel moeten schriftelijk aan de voorzitter van de Kamer worden bezorgd, uiterlijk 5 dagen voor de plenaire vergadering, tijdens welke de Kamer zich zal uitspreken.

Vervolgens worden de nieuwe Belgen in het Staatsblad gepubliceerd. Zo verscheen op 19 maart 2020 de wet die naturalisaties verleent aan die paar honderd nieuwe Belgen. Ze komen uit bijna alle landen met een overwicht uit Marokko.

Het proces van naturalisatie is uiteraard gevoelig voor gesjoemel. Zo raakte Shamsti Vischanov (geboren te Achkhoy-Martan in de voormalige USSR op 25 januari 1981) onlangs zijn Belgisch paspoort kwijt. Die intrekking is het gevolg van gesjoemel bij zijn naturalisatie in 2012.

De laatste jaren werden tientallen dergelijke beslissingen door het Hof van Beroep genomen. Vraag is hoe parlementsleden overzicht kunnen houden op de naturalisatie-aanvragen van duizenden vreemdelingen. Het blijft een mysterieus proces.