Timing is alles in het leven. Auteur Joshua Harris schreef het ooit: “The right thing at the wrong time is the wrong thing.” (Het juiste op het verkeerde ogenblik, is het verkeerde).

Ik kon niet anders dan denken aan het citaat van Harris toen ik het Belgisch Staatsblad enkele dagen geleden las. Daarin stond de akte van een nieuwe vereniging. Op 31 augustus hebben Peter Van de Veire en zijn partner een vzw opgericht: HUIS 8.
De oprichting van de vzw werd dus enkele dagen geleden in het Staatsblad gepubliceerd.

De vereniging heeft tot belangeloos doel een vereniging te zijn die het welzijn van kinderen bevordert. Dit door middel van het (financieel) ondersteunen, het inrichten, het besturen, het garanderen en begeleiden van individuele, dag- en groepstherapieën aan (kansarme) kinderen en/of gezinnen met een hulpvraag in de meest ruime zin van het woord. De begeleiding wordt verzorgd door psychologen, pedagogen, therapeuten, maatschappelijk werkers en kinder–en jeugdpsychiaters in samenwerking met vrijwilligers (die op een menselijke manier nabij en ondersteunend kunnen zijn en zo ook heel therapeutisch kunnen werken). Van de Veire is secretaris-penningmeester. Zijn partner voorzitster.

Om voormeld doel te bereiken, kan de vzw activiteiten opzetten en zal de vzw onder meer doch niet gelimiteerd tot, volgende activiteiten mogen uitoefenen: zich vertegenwoordigen in klassieke en sociale media en andere kanalen.
Via uiteenlopende communicatiedragers de principes en inzichten m.b.t. therapie verspreiden, o.a. via website, digitale nieuwsbrieven, folder, affiches, boeken, beeldverhaal, theatervoorstellingen, monologen, e.a. Het optreden als uitgever van boeken, literaire, wetenschappelijke, muzikale en audiovisuele werken.

Timing…