‘We houden ons hart vast.’

De komende dagen zijn belangrijke dagen. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Burgers verwachten antwoorden op vragen waarop er geen antwoorden zijn. De democratie komt onder spanning te staan. Een gegeselde economie roept om offers.

Laten we hopen dat de regering lessen heeft geleerd uit haar gestuntel van de afgelopen maanden.

Ondertussen wordt de publieke opinie gemasseerd om bittere pillen te kunnen slikken. Vanuit het niets komt er plots een rapport over het effect van corona bij kinderen en de manier waarop zij het virus ‘niet’ zouden doorgeven. Perfect getimed om straks de scholen weer open te krijgen. De virologen die de afgelopen weken alle lastige – ook politieke – vragen mochten beantwoorden, worden stilaan aan de kant geschoven en plots zijn ze er weer: de politici. “Wanneer er elke dag meer en meer zieken en doden moesten gemeld worden, dan waren enkel de experten bereid om daar telkens duiding bij te blijven geven”, schrijft Van Ranst op Twitter. “De politici die daar nu commentaar op hebben zaten toen nog veilig verstopt in de spouwmuren.”

De VVSG ( de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) wil vrijdag ook een stem hebben, want zij wensen geen halfslachtige aankondigingen, zoals bijvoorbeeld met de mondmaskers is gebeurd. CD&V-voorzitter Joachim Coens, op zijn beurt, wil dat de burgemeesters, sectoren en bedrijven veel meer zelf moeten kunnen afwegen welke winkels veilig open kunnen of welke evenementen kunnen plaatsvinden. Maar virologen waarschuwen en ijveren voor een slimme exitstrategie en gaan ervan uit dat er in september, oktober een tweede golf aankomt omdat de groepsimmuniteit veel te laag is. In het zwaar getroffen Spanje ligt die slechts tussen 1 en 4 procent.

En dus zal ‘contact tracing’ onze enige bescherming zijn, zolang er geen medicijn of vaccin is. Maar tot hoe ver zijn we bereid om onze privacy op te geven?

Dat zijn heel veel grote vragen voor een schaduw-premier die de aflopen maanden vooral uitblonk in afwezigheid. Laten we hopen dat de politici het belang van het land voorop stellen, want iedereen weet dat aan het einde van de crisis een ticket klaar ligt voor een lange politieke toekomst.