Drie parlementsleden van cdH willen ‘Black Friday’ en ‘Cyber Monday’ in België verbieden.

Ze dienden hiertoe een wetsvoorstel in.

De drie politici: “Uit ecologisch oogpunt zijn dergelijke acties een ramp voor het milieu, want zij vormen een echte oproep tot verspilling. Volgens Greenpeace wordt sinds 2000 gemiddeld dubbel zoveel kleding aangekocht dan voordien en wordt die kledij maar half zo lang gedragen. Bij de technologische producten is de toestand wat dat betreft nog rampzaliger, want van de verkochte televisietoestellen en smartphones (de items die in het raam van de voormelde reclamecampagnes voornamelijk worden gescoord) wordt slechts 16 procent gerecycleerd.”

Derhalve stellen de indieners voor die reclamecampagnes te verbieden, niet alleen omdat ze bij de consument de verkeerde indruk wekken dat hij veel kan besparen door de aangeboden producten te kopen, maar ook omdat ze consumentisme in de hand werken.