Nationale Veiligheidsraad zwicht voor de drang naar de kust.

Vorige week kondigde Wilmès aan dat er voor 8 juni geen sprake meer zou zijn van nog meer versoepelingen, maar onder druk van de publieke opinie werd gisteren beslist om tweedeverblijvers toch toe te laten om naar hun buitenverblijf te gaan.

En weer was het chaos in de Wetstraat. Wilmès stelde haar leiderspositie in het grote knoeien nog wat scherper en blonk nog maar eens uit in vage communicatie. Om 15 uur liet de grote leidsvrouw weten dat er “op heel korte termijn” een oplossing kwam. Een concrete datum kon ze toen nog niet geven. Tweedeverblijvers waren op dat moment de koffer al aan het volladen, want Jan Jambon sprak gelijktijdig van een ‘akkoord’ en dat ze “met onmiddellijke ingang” de plantjes in het buitenverblijf weer water mochten gaan geven. Wilmès wilde haar oor toen echter nog te luisteren leggen bij de eigenaars van Ardeense chalets en we kregen de boodschap dat de maatregelen eerst nog het ministerie van Binnenlandse Zaken moest passeren. Vreemd, want ten huize van minister van Binnenlandse Zaken De Crem was te horen dat hij geen bezwaar had tegen de versoepeling. Uiteindelijk duurde het nog tot negen uur vooraleer het keurig in het staatsblad was verschenen en het dus officieel was: tweedeverblijvers mogen weer.

Iedereen content, behalve de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, die vreest dat er met het hemelvaartweekend een overrompeling zal zijn aan de kust. Bart Tommelein – de burgemeester die Oostende voor dagjestoeristen wil behoeden – beschouwt het als een persoonlijke overwinning, spreekt van “eindelijk goed nieuws” en gebruikt het prompt voor zijn verkiezingscampagne voor het voorzitterschap van Open Vld. Wat is hij “tevreden dat hij de tweedeverblijvers eindelijk opnieuw mag verwelkomen”!!