Kunnen N-VA en Open Vld de manoeuvres van CD&V overleven?

De oorlog binnen het college van burgemeester en schepenen is begonnen met de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Toen kreeg de CD&V-traditie een slag van de hamer en halveerde het aantal stemmen voor het kopstuk van CD&V Ilse Uyttersprot. Erger nog, de partij verloor twee gemeenteraadszetels en verloor een schepenzetel.

Ondanks dat historische verlies besloot CD&V toch met de N-VA van burgmeester D’Haese en de Open Vld van Jean-Jacques De Gucht in zee te gaan. Niet van harte, maar zij hadden mekaar nodig, vermits het cordon sanitaire niet toelaat dat het Vlaams Belang de vruchten van de overwinning kan plukken.

Het werd een parcours vol spanningen waarin CD&V haar naam van slechte verliezer waar maakte en D’Haese niet het voorbeeld van de grote communicator bleek.

Op 4 november was Burgemeester D’Haese de politieke spelletjes van schepen Ilse Uytersprot beu en werden haar de pret-bevoegdheden sport, cultuur en vrije tijd afgenomen. Het opstellen van de meerjarenbegroting was de spreekwoordelijke druppel geweest. Na een eerste optelling kwam het bestuur tot de vaststelling dat ze 6 keer meer geld nodig hadden dan dat er in de gemeentekas zat. Met andere woorden elke schepen kreeg de opdracht om voor zijn/haar departement te gaan snoeien. Wat ook gebeurde, met uitzondering van Uyttersprot, die van oordeel was dat haar bevoegdheden enkel kerntaken bevatte. D’Haese ‘ontsloeg’ haar.

Ondanks dat ontslag slaagde het gemeentebestuur er toch in om een akkoord over het financieel meerjarenplan te bereiken met de hulp van de overgebleven CD&V schepen Katrien Beulens. Daarmee onstond er ook intern bij CD&V een probleem: twee schepenen, twee meningen.

Op 17 december moet het akkoord over de meerjarenplanning voor goedkeuring naar de gemeenteraad. De vraag is echter of men dan nog op de steun van CD&V kan rekenen. N-VA en Open Vld beschikken samen namelijk niet over een meerderheid en CD&V niet over een eensgezindheid. Regeren zonder een goedgekeurd meerjaren plan, kan en mag niet.

De bal ligt dus bij de partij die in het midden van bed ligt: CD&V. Gaat men kiezen voor de harde lijn en de coalitie opblazen, of vindt men een weg waarbij er niemand gezichtsverlies leidt?

“Na drie weken is de impasse in het stadsbestuur totaal”, is de conclusie bij CD&V. “De burgemeester heeft dan wel Aalst in een crisis gestort, hij heeft nog geen enkel concreet initiatief genomen om de crisis op te lossen en eerherstel aan schepen Ilse Uyttersprot en aan CD&V te geven.”

Er op of er onder dus.