Uit angst voor lastige vragen stuurt Michel zijn Europese kat.

 Ronduit beschamend, noemde N-VA Kamerlid Sander Loones het feit dat  premier Charles Michel niet kwam opdagen. Bovenaan de agenda stond een aan hem gerichte vraag over politiegeweld in Catalonië. Maar, de premier – die al vier weken lang niet komt opdagen – liet op het laatste moment weten dat hij niet aanwezig zou zijn. N-VA-fractieleider Peter De Roover zei dat zijn partij dit absenteïsme ten zeerste betreurt. Ook Raoul Hedebouw (PVDA) vindt dat ons land een schip in moeilijkheden is zonder kapitein. Als er over zon belangrijk thema vragen worden gesteld, is het logisch dat de premier daarover geïnterpelleerd kan worden in het parlement, zei hij. Het leidde tot een uniek moment in het halfrond, want hij kreeg luid applaus van aartsvijand N-VA.

 Justitieminister Geens van Vlaanderens grootst verliezende partij (CD&V), mocht in zijn slaapverwekkende stijl – in naam van onze al even slapende regering – wat antwoorden bij elkaar mummelen. In tegenstelling tot de strijdvaardige tweet van Michel uit 2017 – waarin hij politiegeweld in Catalonië als eerste Europese regeringsleider openlijk veroordeelde – wist Geens te vertellen dat het klopte dat er zware betogingen zijn geweest die geleid hebben tot politieinterventies, maar dat het niet gebruikelijk is dat lidstaten op elkaars interne politieverhoudingen ingaan.

 De rest van zijn ontwijkende antwoorden werd volledig overschaduwd door de repliek van Loones. Nu hebben we een toekomstig Europees Raadsvoorzitter en zien we dat al dat lef, die durf, gewoon verdwenen is.

Loones riep daarom op om de tweet van de premier uit 2017 massaal te delen. Laten we de partijpolitiek opzij schuiven en samen een signaal sturen.

 Geens sliep als vertegenwoordiger van de Belgische regering, gewoon verder.