Het is volgens sommigen nu al de foto van het jaar: Paola, Albert en Delphine in een kamer van kasteel Belvédère.

Wie zeker tevreden zou geweest zijn met de foto, is prins Karel.

Karel, ook wel de graaf van Vlaanderen genoemd, was de jongere broer van Leopold III en dus de oom van Albert II.

Hij stierf in 1983, enkele maanden voor zijn aartsvijand Leopold III.

Karel zou tevreden zijn omdat de kamer volgestouwd is met prullaria, voorwerpen en schilderijtjes. Met bric-à-brac dus, zoals in de woning van Karel zelf.

De prins woonde op het einde van zijn leven in Raversijde. De kamer in het Belvédère zou evengoed door Karel bewoond kunnen zijn. De graaf van Vlaanderen verzamelde prullaria, zoals eksters blinkende voorwerpen stelen. Een verzameling van allerhande, meest goedkope, kleine voorwerpen en snuisterijen die doorgaans niets met elkaar van doen hebben. Zoals op het kasteel Belvédère.

Volgens kenners van het koningshuis – die zich over de laatste ontmoeting tussen Paola en Delphine unisono en schromelijk hebben vergist – werd het Belvédère door Paola ingericht.

Zou het kunnen dat Karel er toch stiekem de hand in had? Dat hij in het geniep in het Lakense kasteeltje de boel een beetje kwam schikken. Met de Coburgs weet je maar nooit.