Volgens de klassieke media was prinses Delphine beter erfgename gebleven van de puissant rijke Jacques Boël. Die erfenis zou groter zijn dan die van Albert II.

Maar wacht eens even: al begin 2013 verklaarde Delphine dat ze niets zou erven van Jacques. En enkele maanden start ze de rechtszaak tegen Albert II. Toeval?

Delphine Boël moest op een vervelende manier het nieuws over de onterving bekendmaken. Het Franstalige weekblad Soir Magazine had eind 2012 een artikel gebracht waarin ze “de enige erfgename van de familie Boël” werd genoemd. De Standaard: “Haar wettelijke vader Jacques Boël komt uit een van de rijkste families van België, met een geschat vermogen van 760 miljoen euro. Logische conclusie van het blad: haar financiële toekomst was verzekerd.”

De kunstenares eiste daarop een recht van antwoord: “(Jacques) Boël, mijn adoptievader, heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat ik niets erf. Ik ben geen en zal geen erfgenaam zijn van de familie Boël”, schrijft ze.

Soir Magazine recupereerde volgens De Standaard de twee meest explosieve regels uit het recht van antwoord als exclusief voorpaginanieuws. Met op de cover Delphine Boël, tussen Jacques Boël en koning Albert in. Getiteld: “Delphine Boël onterfd”.

De editie haalde toen volgens De Standaard de winkelrekken niet, nadat “een bekend persoon” via de rechter een publicatieverbod had afgedwongen. Volgens bronnen van De Standaard zou niet Boël, maar een ander bekend persoon, een burgemeester met nationale bekendheid, naar de rechter zijn gestapt.

Jacques Boël was toen onbereikbaar voor commentaar en ook zijn omgeving hield de lippen stijf op elkaar.