Prinses Elisabeth studeert momenteel Sociale en Militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS).

In 2020, na een 2-jarige cursus aan het UWC Atlantic College in Wales, behaalde ze haar Internationaal Baccalaureaat, dat volledig in het Engels werd gedoceerd. Eerder volgde ze het Nederlandstalig onderwijs in Brussel aan het Sint-Jan Berchmanscollege.

Daarnaast heeft de prinses tijdens de zomervakantie het Yale Young Global Scholars Program (YYGS) aan de Yale University bijgewoond. Dat is een intensief programma voor beloftevolle studenten uit alle landen van de wereld.

De Yale-universiteit (Yale University) in New Haven, Connecticut is een van de hoogst aangeschreven particuliere universiteiten van de Verenigde Staten. Yale is ook bekend vanwege het genootschap Skull and Bones.

Indien de prinses deze zomer aan Yale studeerde, dan is het de vraag hoe alles georganiseerd werd binnen het kader van de coronamaatregelen in België en de VS.