Dat vertelt hoogleraar Uffe Ostergaard niet aan één of ander illuster, extreemrechts blad, maar wel in Politiken, dewelke de grootste krant van Denemarken is.

Uffe Ostergaard, professor Europese Beschaving en Integratie aan de Universiteit van Arthus (Denemarken) zond een ganse epistel naar de krant, waarin onder andere het volgende te lezen valt:

“Ik ben jarenlang voorstander geweest van een multiculturele samenleving, maar dat is nu wel anders. We moeten onze grenzen beschermen, anders zal de bevolking in opstand komen tegen de regering. Het is tijd om muren met prikkeldraad, schijnwerpers en zelfs bewakers te bouwen rondom Europa.”

“Indien dit niet gebeurt, zal er een scheiding komen tussen West- en Oost-Europa. Het westen zal namelijk steeds verder islamiseren, terwijl het oosten zijn eigen cultuur wil beschermen en overeind houden.”

“In bepaalde Europese steden zijn er nu al gebieden die no-go-zones zijn geworden. Dat is het bewijs dat de integratie heeft gefaald. Ik wil niet zeggen dat de integratie voor alle nieuwkomers is mislukt, maar voor een relatief groot aandeel onder hen wel.”

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.