Volgende week mag de Franstalige Éliane Tillieux het voorzitterschap van De Kamer effectief waarnemen. Kent ze wel voldoende Nederlands om die functie naar behoren uit te voeren?

De Naamse werd politiek actief voor de PS en was van 2000 tot 2004 provincieraadslid van Namen. Vervolgens werd ze in 2004 voor het arrondissement Namen verkozen in het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap.

In 2009 en 2014 werd ze in beide parlementen herkozen. Daarnaast is ze sinds 2006 ook gemeenteraadslid van Namen en sinds 2012 is ze PS-fractieleidster in de gemeenteraad.

Van 2009 tot 2014 was ze minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen in de Waalse Regering en van 2014 tot 2017 was Tillieux in deze regering minister van Werk van Vorming. Na de coalitiewissel in de Waalse Regering in juli 2017 verloor Tillieux haar ministerfuncties en werd ze weer parlementslid.

Bij de verkiezingen van 2019 werd Tillieux verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Volgende week wordt de vuurproef voor de eerste vrouwelijke voorzitter van de Kamer. Haar Nederlands is volgens de PS “voldoende” om alles in goede banen te leiden. “Alles kaat koet”, zoals Elio het ooit stelde…